Rcconsult

АР СИ КОНСУЛТ ЕООД предлага широк спектър от услуги, включващи всяка една от стъпките, необходими за успешната реализация на Вашите идеи.

Ако имате нужда от оптимизация на Вашия бизнес или от финансиране за развитието му, нашият екип ще Ви представи гъвкави възможности и насоки за оптимално задоволяване на Вашите нужди.

Какво може да направи АР СИ КОНСУЛТ ЕООД за Вас:

  • Да обсъдим идеята Ви и да я модифицираме спрямо възможностите за финансиране от програми на ЕС;
  • Да Ви запознаем с вариантите за осъществяване на Вашето проектно предложение и да Ви помогнем в избора на най-удачният за Вас;
  • Да подготвим проектното предложение, с което ще кандидатствате за финансова помощ от ЕС;
  • Да Ви помогнем с методически и организационни указания, ако желаете сами да подготвите проектното си предложение;
  • Да Ви предоставим консултации и експертна помощ за успешно управление, мониторинг и отчитане на проекта;
  • Да разработим пакети тръжни документации и да Ви консултираме при подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки съгласно ”Закона за обществените поръчки“ и други нормативни документи в областта на обществените пoръчки;

Да изготвим за Вас проучвания, финансови анализи, бизнес планове, маркетингови планове, стратегии и планове за развитие, съобразно Вашият бизнес и идеи.